Distribución

Na actualidade, NovoVinilo distribúe tódolos seus títulos a través do Consorcio Editorial Galego:

 

www.consorcioeditorial.com